by the way

Kandidaat huurder

Kies de makelaar die verantwoordelijk is voor het onroerend goed
ID kaart voor en achterkant
ID kaart voor en achterkant
ID kaart voor en achterkant
Download de foto van elk dier
- Begeleidende brief van de kandidaat
- Bewijs van betaling van de huur van de laatste 3 maanden (alleen voor Wallonië)
- Bewijs van het bedrag van financiële middelen
- Andere nuttige documenten